Πρόβλημα με την εγκατάσταση του SalixOS Mate

Greek Forum
lipsari
Posts: 20
Joined: 24. Jun 2012, 21:39

Re: Πρόβλημα με την εγκατάσταση του SalixOS Mate

Post by lipsari » 27. Jun 2012, 12:52

Όλα πήγαν καλά με την εισαγωγή του nomodeset στο LILO. Επιτέλους!!!
Τώρα τα αποτελέσματα για την ασύρματη κάρτα είναι:

Code: Select all

[00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
	Kernel modules: intel-agp

00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09) (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=06, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00003000-00003fff
	Memory behind bridge: c2000000-c30fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000b0000000-00000000c1ffffff
	Capabilities: [88] Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Capabilities: [80] Power Management version 3
	Capabilities: [90] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [140] Root Complex Link
	Kernel modules: shpchp

00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
	Memory at c3304000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]
	Capabilities: [50] Power Management version 3
	Capabilities: [8c] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+

00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 6 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at c330a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
	Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
	Capabilities: [98] PCI Advanced Features
	Kernel driver in use: ehci_hcd
	Kernel modules: ehci-hcd

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41
	Memory at c3300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
	Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [70] Express Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [130] Root Complex Link
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b4) (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
	Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [90] Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Capabilities: [a0] Power Management version 2
	Kernel modules: shpchp

00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 6 (rev b4) (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0
	Memory behind bridge: c3200000-c32fffff
	Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [90] Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Capabilities: [a0] Power Management version 2
	Kernel modules: shpchp

00:1c.6 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series Chipset Family PCI Express Root Port 7 (rev b4) (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00002000-00002fff
	Memory behind bridge: c3100000-c31fffff
	Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [90] Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Capabilities: [a0] Power Management version 2
	Kernel modules: shpchp

00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 6 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04) (prog-if 20 [EHCI])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
	Memory at c3309000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
	Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
	Capabilities: [98] PCI Advanced Features
	Kernel driver in use: ehci_hcd
	Kernel modules: ehci-hcd

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 04)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0
	Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
	Kernel modules: iTCO_wdt

00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 04) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 40
	I/O ports at 4080 [size=8]
	I/O ports at 4114 [size=4]
	I/O ports at 4060 [size=8]
	I/O ports at 40fc [size=4]
	I/O ports at 4020 [size=32]
	Memory at c3308000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
	Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [70] Power Management version 3
	Capabilities: [a8] SATA HBA v1.0
	Capabilities: [b0] PCI Advanced Features
	Kernel driver in use: ahci

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: medium devsel, IRQ 19
	Memory at c3306000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256]
	I/O ports at 4000 [size=32]
	Kernel modules: i2c-i801

01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 0dec (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at c2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
	I/O ports at 3000 [size=128]
	[virtual] Expansion ROM at c3080000 [disabled] [size=512K]
	Capabilities: [60] Power Management version 3
	Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [b4] Vendor Specific Information: Len=14 <?>
	Capabilities: [100] Virtual Channel
	Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
	Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
	Kernel driver in use: nvidia
	Kernel modules: nvidia, nouveau, nvidiafb

01:00.1 Audio device: nVidia Corporation GF108 High Definition Audio Controller (rev a1)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
	Memory at c3000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
	Capabilities: [60] Power Management version 3
	Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
	Kernel driver in use: HDA Intel
	Kernel modules: snd-hda-intel

08:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
	Subsystem: Lite-On Communications Inc Device 6613
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
	Memory at c3200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
	Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [60] Express Legacy Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
	Capabilities: [140] Virtual Channel
	Capabilities: [160] Device Serial Number 00-15-17-ff-ff-24-14-12
	Capabilities: [170] Power Budgeting <?>
	Kernel driver in use: ath9k
	Kernel modules: ath9k

09:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications AR8152 v2.0 Fast Ethernet (rev c1)
	Subsystem: Toshiba America Info Systems Device fc50
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 42
	Memory at c3100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	I/O ports at 2000 [size=128]
	Capabilities: [40] Power Management version 3
	Capabilities: [48] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [58] Express Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [6c] Vital Product Data
	Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
	Capabilities: [180] Device Serial Number ff-69-b7-9d-e8-9a-8f-ff
	Kernel driver in use: atl1c
	Kernel modules: atl1c]
Μετά την δεύτερη εντολή:

Code: Select all

lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

wlan0   IEEE 802.11bgn ESSID:off/any 
     Mode:Managed Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm  
     Retry long limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:off
     Power Management:off

lipsari
Posts: 20
Joined: 24. Jun 2012, 21:39

Re: Πρόβλημα με την εγκατάσταση του SalixOS Mate

Post by lipsari » 27. Jun 2012, 12:54

Συγνώμη, τα μπέρδεψα λίγο με τα code tags.Τα αποτελέσματα της πρώτης εντολής δεν είναι μέσα σε code tags γιατί δεν ήξερα πως να το κάνω. Με τη δεύτερη τα κατάφερα.

User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 5591
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Πρόβλημα με την εγκατάσταση του SalixOS Mate

Post by gapan » 27. Jun 2012, 13:17

Δεν πειράζει, στο διόρθωσα εγώ.

Σιγουρέψου πρώτα ότι στο wicd (στο διαχειριστή δικτύου που άνοιξες) στις Προτιμήσεις, κάτω από το "Γενικές ρυθμίσεις" στην "Ασύρματη διεπαφή" έχει το wlan0.

Μετά, στο ασύρματο δίκτυο σου, στις Ιδιότητες: Τσεκάρεις το χρήση κρυπτογράφησης; Τι είδους κρυπτογράφηση έχεις στο router και τι βάζεις εδώ; Δοκίμασε επίσης να δώσεις στατική IP από το ίδιο παράθυρο (σιγουρέψου ότι είναι σωστή πρώτα).

Αν δεν δουλέψει... σου βγάζει κάποιο σφάλμα;
Image
Image

lipsari
Posts: 20
Joined: 24. Jun 2012, 21:39

Re: Πρόβλημα με την εγκατάσταση του SalixOS Mate

Post by lipsari » 27. Jun 2012, 20:28

Άλλαξα την κρυπτογράφηση και λειτουργεί μια χαρά και αυτό.
Θέλω να σ' ευχαριστήσω μέσα απ' την καρδιά μου για την αμέριστη και άμεση βοήθειά σου και την υπομονή που είχες τις μέρες αυτές μαζί μου. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Σου είμαι ευγνώμων. Ο Θεός να σ' ευλογεί!

Post Reply