Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Wine

Greek Forum
User avatar
filippos.xf
Posts: 38
Joined: 28. Oct 2012, 09:02

Re: Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Wine

Post by filippos.xf » 26. Nov 2012, 18:57

@gapan κατέβασα το πακέτο και το έκανα εγκατάσταση. Τώρα για να δουλέψει το wine και για να μπει στο μενού τι πρέπει να κάνω; Το μόνο που βλέπω στο μενού είναι η επιλογή "Wine Config" (Μενού>Σύστημα>Wine Config), την οποία επιλέγω και δεν γίνεται τίποτα. Δεν εμφανίζεται κάποιο παράθυρο, δεν εμφανίζεται τίποτα. Αν κάνω δεξί κλικ σε μια εφαρμογή .exe έχει επιλογή "Άνοιγμα με το Wine", ωστόσο και να κάνω κλικ πάλι δεν εμφανίζει τίποτα μετά. Τι να κάνω;

Αν γράψω σε τερματικό wine εμφανίζει τα παρακάτω:

Code: Select all

[~]$ wine
Usage: wine PROGRAM [ARGUMENTS...]  Run the specified program
    wine --help          Display this help and exit
    wine --version        Output version information and exit
[~]$
@djemos έχω μπερδευτεί λίγο με την multilib και τις βιβλιοθήκες. Με βάση αυτό το post μου http://www.salixos.org/forum/viewtopic. ... =10#p27325 εγώ τι έχω εγκατεστημένο; Δεν έχω εγκατεστημένη τη multilib;

User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 5617
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Wine

Post by gapan » 26. Nov 2012, 18:59

Δεν έχω χρησιμοποιήσει το wine εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά από ότι δείχνεις δουλεύει. Οπότε δοκίμασε να του δώσεις το εκτελέσιμο των windows που θέλεις να τρέξεις.

Code: Select all

$ wine /path/to/windowsapp.exe
Image
Image

User avatar
filippos.xf
Posts: 38
Joined: 28. Oct 2012, 09:02

Re: Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Wine

Post by filippos.xf » 26. Nov 2012, 19:36

Άνοιξα τερματικό στον φάκελο που βρίσκονται διάφορα .exe που κατέβασα για δοκιμές και προσπάθησα να τα τρέξω μέσω τερματικού. Αν και δεν πρώκειται να τρέχω αυτές τις εφαρμογές μέσω Wine, για δοκιμές κατέβασα τον Firefox και το Thunderbird.

Τρέχοντας τον Firefox:

Code: Select all

  [Downloads]$ wine Firefox Setup 18.0b1.exe
  preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
  preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
  preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
  Wine cannot find the FreeType font library. To enable Wine to
  use TrueType fonts please install a version of FreeType greater than
  or equal to 2.0.5.
  http://www.freetype.org
  err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
  err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
  preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
  preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
  Wine cannot find the FreeType font library. To enable Wine to
  use TrueType fonts please install a version of FreeType greater than
  or equal to 2.0.5.
  http://www.freetype.org
  preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
  err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
  err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
  Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
  Unknown error (127).
  err:systray:initialize_systray Could not create tray window
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
  wine client error:13: write: Εσφαλμένος περιγραφέας αρχείου
  libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:seh:setup_exception_record stack overflow 944 bytes in thread 0013 eip 7efb39e2 esp 00440f80 stack 0x440000-0x441000-0x540000
  libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
  wine client error:17: write: Εσφαλμένος περιγραφέας αρχείου
  libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:seh:setup_exception_record stack overflow 1352 bytes in thread 0017 eip 7ef6d878 esp 00550de8 stack 0x550000-0x551000-0x650000
  libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
  fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
  err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
  err:service:service_send_command receiving command result timed out
  fixme:service:scmdatabase_autostart_services Auto-start service L"MountMgr" failed to start: 1053
  Wine cannot find the FreeType font library. To enable Wine to
  use TrueType fonts please install a version of FreeType greater than
  or equal to 2.0.5.
  http://www.freetype.org
  err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
  err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
  wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\Firefox.exe"
  [Downloads]$
Τρέχοντας το Thunderbird:

Code: Select all

[Downloads]$ wine Thunderbird Setup 17.0.exe
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
Wine cannot find the FreeType font library. To enable Wine to
use TrueType fonts please install a version of FreeType greater than
or equal to 2.0.5.
http://www.freetype.org
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
Wine cannot find the FreeType font library. To enable Wine to
use TrueType fonts please install a version of FreeType greater than
or equal to 2.0.5.
http://www.freetype.org
libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
wine client error:13: write: Εσφαλμένος περιγραφέας αρχείου
libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
Application tried to create a window, but no driver could be loaded.
Unknown error (127).
err:systray:initialize_systray Could not create tray window
err:seh:setup_exception_record stack overflow 944 bytes in thread 0013 eip 7efb39e2 esp 00440f80 stack 0x440000-0x441000-0x540000
libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:wincodecs:PngEncoder_CreateInstance Failed writing PNG because unable to find libpng14.so.14
fixme:ole:CoCreateInstance no instance created for interface {00000103-a8f2-4877-ba0a-fd2b6645fb94} of class {27949969-876a-41d7-9447-568f6a35a4dc}, hres is 0x80004005
err:menubuilder:convert_to_native_icon error 0x80004005 creating bitmap encoder
err:service:service_send_command receiving command result timed out
libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
fixme:service:scmdatabase_autostart_services Auto-start service L"MountMgr" failed to start: 1053
Wine cannot find the FreeType font library. To enable Wine to
use TrueType fonts please install a version of FreeType greater than
or equal to 2.0.5.
http://www.freetype.org
wine client error:17: write: Εσφαλμένος περιγραφέας αρχείου
libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
err:module:load_builtin_dll failed to load .so lib for builtin L"winex11.drv": libSM.so.6: cannot open shared object file: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
wine: cannot find L"C:\\windows\\system32\\Thunderbird.exe"
[Downloads]$ err:seh:setup_exception_record stack overflow 1352 bytes in thread 0017 eip 7ef6d878 esp 00550de8 stack 0x550000-0x551000-0x650000
libgcc_s.so.1 must be installed for pthread_cancel to work
Δεν άνοιξε καμία εφαρμογή.

User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 5617
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Σφάλμα κατά την εγκατάσταση του Wine

Post by gapan » 27. Nov 2012, 08:38

Σου λείπουν αρκετές βιβλιοθήκες από τη multilib. Εσύ έχεις μόνο τη glibc. Σου λείπουν τουλάχιστον τα libSM, libpng, freetype και φυσικά όλες τους οι εξαρτήσεις.
Image
Image

Post Reply