Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Greek Forum
GRITAR
Posts: 103
Joined: 24. Oct 2012, 18:11

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by GRITAR » 26. May 2013, 16:04

Επίσης χρησιμοποιώντας το youtube-dl για να κατεβάσω από το youtube το τραγούδι των Minor Project μου έβγαλε τα παρακάτω:

grigorios[~]$ youtube-dl http://www.youtube.com/watch?v=8R09dmLEU7M
[youtube] Setting language
[youtube] 8R09dmLEU7M: Downloading video webpage
[youtube] 8R09dmLEU7M: Downloading video info webpage
[youtube] 8R09dmLEU7M: Extracting video information

ERROR: unable to download video
grigorios[~]$

User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 5595
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by gapan » 27. May 2013, 09:42

Για το minitube: αν το τρέξεις από τερματικό σου βγάζει κάποιο μήνυμα σφάλματος;

Για το youtube-dl: εδώ τρέχει μια χαρά και το video που έδωσες το κατεβάζει. Ποια έκδοση του youtube-dl έχεις;

Code: Select all

george[tmp]$ youtube-dl http://www.youtube.com/watch?v=8R09dmLEU7M
[youtube] Setting language
[youtube] 8R09dmLEU7M: Downloading video webpage
[youtube] 8R09dmLEU7M: Downloading video info webpage
[youtube] 8R09dmLEU7M: Extracting video information
[download] Destination: 8R09dmLEU7M.mp4
[download] 100.0% of 91.68M at  905.13k/s ETA 00:00
Image
Image

GRITAR
Posts: 103
Joined: 24. Oct 2012, 18:11

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by GRITAR » 27. May 2013, 15:04

1.Η απάντηση στην πρώτη σας ερώτηση: Όταν πάω να κατεβάσω (χρησιμοποίησα τερματικό για να το τρέξω, δεν μου έβγαλε κάποιο μήνυμα) πχ ένα βίντεο έχουμε τα παρακάτω:
grigorios[~]$ minitube
GET "http://flavio.tordini.org/minitube-ws/release.xml?v=1.5"
"2.0" "1.5"
GET "http://gdata.youtube.com/feeds/api/vide ... ng%20burns"
QAbstractItemModel::endInsertRows: Invalid index ( 1 , 0 ) in model ListModel(0x8247658)
GET "http://www.youtube.com/get_video_info?v ... l=US&hl=en"
GET "http://i.ytimg.com/vi/TE8u2VTEABY/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/Fc47JIEq9BA/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/MKsflRNcrq4/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/oH_Ukik8zi4/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/tOygsEab7Jg/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/Ef7g8whcH90/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/AXgT9uqvYBE/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/lQcaKWV652o/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/_JXI8z9rDmQ/0.jpg"
GET "http://i.ytimg.com/vi/7g2TfYfqJZQ/0.jpg"
Found format 18
GET "http://r1---sn-jtu5bgxxjx-5uie.c.youtub ... ce=youtube"
Network error: "Error downloading http://r1---sn-jtu5bgxxjx-5uie.c.youtub ... ce=youtube - server replied: Forbidden" 202
"Error downloading http://r1---sn-jtu5bgxxjx-5uie.c.youtub ... ce=youtube - server replied: Forbidden"
Request finished but never started saving

2. Η απάντηση στη δεύτερη ερώτηση : Έκδοση 2012.01.08b-noarch-1_SBo (για το youtube-dl)

User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 5595
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by gapan » 27. May 2013, 15:39

Για το minitube δεν ξέρω, όπως έγραψα και πριν, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Αν επικοινωνήσεις με κάποιον από τους developers του, πιθανόν να σε βοηθήσουν.

Για το youtube-dl, είναι επίσης παλιό και δεν δουλεύει πια, η google άλλαξε τις διευθύνσεις των video στο youtube. Βγάλε αυτό που έχεις και βάλε αυτό: http://pnboy.pinguix.com/gapan/salix/yo ... ch-1gv.txz
Image
Image

GRITAR
Posts: 103
Joined: 24. Oct 2012, 18:11

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by GRITAR » 27. May 2013, 17:41

Με συγχωρείτε αλλά με αποτελειώσατε!!! Πώς θα το κάνω αυτό;

User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 5595
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by gapan » 27. May 2013, 18:00

Code: Select all

# spkg -d youtube-dl
# spkg -i youtube-dl-2012.09.27-noarch-1gv.txz
Image
Image

GRITAR
Posts: 103
Joined: 24. Oct 2012, 18:11

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by GRITAR » 28. May 2013, 16:05

Αυτά μου έδειξε το τερματικό όταν εκτέλεσα τις εντολές που είπατε:
root[grigorios]# spkg -d youtube-dl
Removing package youtube-dl-2012.01.08b-noarch-1_SBo...
root[grigorios]# spkg -i youtube-dl-2012.09.27-noarch-1gv.txz
ERROR: Package file does not exist. (youtube-dl-2012.09.27-noarch-1gv.txz)
ERROR: Package installation failed!

User avatar
gapan
Salix Wizard
Posts: 5595
Joined: 6. Jun 2009, 17:40

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by gapan » 28. May 2013, 16:23

Εεε, θα πρέπει φυσικά να κατεβάσεις το πακέτο και να το έχεις στον ίδιο φάκελο με αυτόν που ανοίγεις το τερματικό (grigorios).
Image
Image

GRITAR
Posts: 103
Joined: 24. Oct 2012, 18:11

Re: Υπάρχει πρόγραμμα Youtube downloader για Salix 13.37;

Post by GRITAR » 18. Jul 2013, 19:17

Συνεχίζοντας για το θέμα μας αυτό έχω να πω τα παρακάτω:
1. Ο δεσμός που δόθηκε ώστε να αλλάξω το youtube-dl μου εμφάνιζε ένα κατεβατό γραμμών με κώδικα προφανώς το οποίο δεν μπορούσα να αξιοποιήσω. Χρησιμοποιώντας άλλη διανομή, σε άλλο pc, δεν υπήρχε αυτό το κατεβατό αλλά κανονικά τρεις φάκελοι που περιείχαν τοην νέα έκδοση του παραπάνω προγράμματος.
2. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος και εκτελώντας τις έτοιμες εντολές που υπήρχαν εκεί.

Post Reply